Grup Joan Martorell

POLÍTICA DE PRIVACITAT (1a CAPA)

GRUP JOAN MARTORELL, S.L + INFO

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic (si ha acceptat prèviament).
– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari. + INFO

Consentiment de l’interessat. + INFO

No hi ha cap cessió de dades. + INFO

Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació adicional. + INFO

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:
Política de privacitat: https://jmartorell.com/politicadeprivacitat https://jmartorell.com/politicadeprivacidad
Avís Legal i Cookies: https://jmartorell.com/avislegal https://jmartorell.com/es/avisolegal

POLÍTICA DE PRIVACITAT (2a CAPA)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Denominació Social: GRUP JOAN MARTORELL, S.L.

Domicili Social: Carretera de Girona km. 19, 17430 Santa Coloma de Farners.
CIF: B-17572967
Telèfon: 972.84.03.62
E-mail: info@jmartorell.com
Lloc web: www.jmartorell.com
GRUP JOAN MARTORELL, S.L., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT.
Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrónica.
– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
– Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa i avís legal o política de cookies.
Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a: jmasnou@jmartorell.com

D’acord amb la LSSICE, GRUP JOAN MARTORELL, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites tret per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini que, segons la legislació vigent, sigui obligada la seva conservació, així com per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web. A aquests dos últims efectes, les dades durant un període màxim de dos anys.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES.
GRUP JOAN MARTORELL, S.L. i les empreses del grup: PREFABRICATS DE LA SELVA, S.A. CIF: A17052663 i PALETS J. MARTORELL, S.A. CIF: A17033606 podran cedir-se entre elles les seves dades als efectes d’una millor prestació del servei.

A part de la possible cessió anterior, les empreses del grup no realitzen cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors web contractats a l’empresa Tekla Solutions, S.L. (d’ara endavant, Tekla) amb CIF B55278485 i domicili fiscal situat en Passeig Sant Salvador, 10, 3. B.  – 17430 Santa Coloma de Farners. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant GRUP JOAN MARTORELL, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a: jmasnou@jmartorell.com, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL.
A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de GRUP JOAN MARTORELL, S.L

MESURES DE SEGURETAT.
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA
L’idioma aplicable a aquesta Política de Privadesa és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.
GRUP JOAN MARTORELL, S.L.es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ.
Amb caràcter general les relacions entre GRUP JOAN MARTORELL, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals corresponents.